Novinky

4.čtvrtletí ´18

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 4. čtvrtletí 2018.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. prosince 2018

 • Bod č. 13: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020 a 2021 činných zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 20: Personální změna na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí
 • Bod č. 22: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Služby PROXY soustavy“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. prosince 2018

 • Bod č. 10: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 11: Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2018

 • Bod č. 8: Jmenování zástupců České republiky v Mezinárodní investiční bance
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Fiskální výhled České republiky (listopad 2018)
 • Bod č. 3: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2018)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. listopadu 2018

 • Bod č. 22: Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 726, k návrhu na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
 • Bod č. 6: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Analytický modul AISG“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. října 2018

 • Bod č. 12: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnost

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. října 2018

 • Bod č. 4: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018
 • Bod č. 5: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017