Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. prosince 2017

samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol
samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraničí EU
  • Maastricht
  • Česká národní banka
  • Maastrichtské konvergenční kritérium
  • Legislativa

Bod č. 14:
Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předkládají vládě k projednání „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Tato analýza má vládě poskytnout věcné východisko pro rozhodnutí, zda stanovit cílové datum pro přijetí eura a zároveň iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II.

Doporučované

Nejčtenější