Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. října 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Elektronická evidence tržeb
  • Státní rozpočet
  • Hospodaření obcí a krajů

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Nařízení vlády stanoví jako tržby vyloučené z evidence tržeb tržby hluchoslepých a úplně nebo prakticky nevidomých osob.

Pro tyto osoby není v současné době řešení evidence tržeb dostatečně přístupné, neboť si například nemohou samy bez pomoci třetí osoby opatřit autentizační údaje a navíc pro tuto skupinu podnikatelů dosud neexistují vhodná pokladní zařízení k samotné evidenci tržeb. Vyloučení tržeb těchto poplatníků bude pouze dočasné, a to do doby, než budou tyto dva technické problémy vyřešeny.


Bod č. 4:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017. Po projednání bude tato zpráva předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními částmi zprávy jsou: ekonomický vývoj ČR a hospodaření veřejných rozpočtů, výsledky hospodaření státního rozpočtu, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv, zpráva o řízení státního dluhu a tabulková část.


Bod č. 12:
Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722.

Předkládaný materiál reaguje na přijetí zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který mj. stanovil fiskální pravidlo pro hospodaření územních samosprávných celků. V této souvislosti je potřebné sjednotit parametry stávajícího Monitoringu hospodaření obcí s uvedeným zákonem.

Realizací navrženého usnesení vlády zároveň dojde k naplnění § 18 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanovuje povinnost Ministerstva financí každý rok vyhodnotit údaje o příjmech a zadluženosti územních samosprávných celků a informovat o výsledcích hodnocení vládu.

Pro informaci

Bod č. 2
Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice

Ministerstvo financí předkládá pro informaci materiál Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice.

Dle aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí schází zaměstnavatelům v České republice téměř 200 tisíc zaměstnanců z různých pracovních oborů. Někteří zaměstnavatelé se proto obrátili na Ministerstvo financí s žádostí o podporu v rámci procesu zaměstnání cizinců na území České republiky a s tím související agendou získání víz.

Doporučované

Nejčtenější