Novinky

4.čtvrtletí ´17

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 4. čtvrtletí 2017.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2017

 • Bod č. 7: Informace ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů
 • Bod č. 25: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2017)
 • Bod č. 6: Fiskální výhled České republiky (listopad 2017)
 • Bod č. 7: Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. listopadu 2017

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 12: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod
 • Bod č. 17: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
 • Bod č. 18: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 - „Správa spotřebních daní“
 • Bod č. 19: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 - „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23.října 2017

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 14: Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
 • Bod č. 18: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Bod č. 19: Poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.
 • Bod č. 23: Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice
 • Bod č. 39: Návrh usnesení vlády k předložení návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období
 • Bod č. 40: Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
  Pro informaci
 • Bod č. 7: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. října 2017

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
 • Bod č. 4: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017
 • Bod č. 12: Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice