Novinky

Materiály na jednání vlády dne 5. prosince 2016

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Generální finanční ředitelství
Aktualizováno 2. 12. 2016 15:30
  • Doplněn bod č. 10

Bod č. 5:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/17 – „Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání společné stanovisko MF, Generálního finanční ředitelství a Generálního ředitelství cel ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) z kontrolní akce č. 15/17 – „Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Česká správa sociálního zabezpečení a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 – 2015, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.

Pro informaci

Bod č. 10:
Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016. Skončí-li hospodaření státního rozpočtu v roce 2016 přebytkem, o použití přebytku rozhodne Poslanecká sněmovna na návrh vlády, který bude předložen v rámci státního závěrečného účtu za tento rok.

 

Doporučované

Nejčtenější