Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativní činnost MF
  • Návrh zákona
  • Česká republika
  • Nadlimitní veřejná zakázka

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a ruší zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, který zavádí globální standard pro automatickou výměnu informací pro účely správy daní, jak podle evropské směrnice, tak na základě Úmluvy o správní pomoci v daňových záležitostech, potažmo dohod příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech. Navržený zákon v maximální míře sjednocuje povinnosti finančních institucí spojené s postupy při získávání a oznamování informací o účtech svých klientů s povinnostmi, které již dnes mají podle tzv. Dohody FATCA. Z toho důvodu se zákon provádějící Dohodu FATCA navrhuje začlenit do jednoho společného právního základu pro tento typ automatické výměny informací – zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Zároveň dochází s ohledem na vývoj v Evropské unii ke zrušení zvláštní právní úpravy předávání informací podle zákona o daních z příjmů. Účinnost zákona se s ohledem na stanovené transpoziční lhůty navrhuje od 1. ledna 2016.


Bod č. 7:
Návrh usnesení vlády k informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu, zhodnocení fungování a účinnosti stávajících resortních systémů centralizovaného zadávání a informaci o zajištění technického řešení IT podpory centrálního nákupu státu. Ministerstvo financí dále předkládá vládě harmonogram centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020, který zahrnuje komodity, pro které bude zpracován závazný technický standard a komodity, pro které budou na základě schváleného technického standardu připravovány nadresortní veřejné zakázky (ICT komodity, vozový park a PHM, kancelářské potřeby, kancelářská technika, energie a správa budov).

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2015 - 15. 11. 2016“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2015 – 15. 11. 2016“, která se bude realizovat formou dodatku k platné smlouvě ze dne 13. 11. 2009, kterou uzavřelo Ministerstvo financí se Státní tiskárnou cenin, s. p. (nyní Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.) použitím výjimky zákona o veřejných zakázkách č. 136/2007 Sb.

Doporučované

Nejčtenější