Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. prosince 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Kontrolní akce
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Veřejnosprávní kontrola

Bod č. 11:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem vnitra předkládá vládě k projednání materiál ve věci Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center. Materiál obsahuje společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k závěru kontroly NKÚ, jejímž cílem bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky vynakládanými na výstavbu a provoz Národního datového centra včetně nákladů vybraných organizačních složek státu na nákup hostingových, serverhousingových a dalších souvisejících služeb.

Bod č. 30:
Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků“, který byl připraven na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9. dubna 2015 č. 708. Materiál je zaměřen jednak na shrnutí současného stavu systému finanční kontroly, která se skládá ze tří podsystémů: veřejnosprávní kontrola, vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola podle mezinárodních smluv, a jednak na shrnutí současného stavu kontroly dotací ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroly ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Doporučované

Nejčtenější