Novinky

Materiály na jednání vlády dne 26. října 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Pokladní plnění
  • Kontroly
  • Kontrolní systém
  • Veřejný sektor

Bod č. 12:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2015. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu. Povinnost zpracování Zprávy o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2015 a její předložení vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.

Bod č. 13:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2015

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2015. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2015.

Bod č. 34:
Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Ministerstvo financí informuje vládu o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků. Materiál shrnuje současný stav systému finanční kontroly, kontroly dotací ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Doporučované

Nejčtenější