Novinky

Materiály na jednání vlády dne 20. listopadu 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejnosprávní kontrola
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Majetek ČR

Bod č. 14:
Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který byl připraven na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9. dubna 2015, který informuje o stávajícím systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (říjen 2015)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou čtvrtletní aktualizaci materiálu “Makroekonomická predikce České republiky”. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech 2015 až 2018, vycházející z širokého ověření makroekonomických vazeb.

Bod č. 2:
Informace o bezúplatných převodech majetku státu ve veřejném zájmu za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o bezúplatných převodech majetku státu ve veřejném zájmu za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předložený materiál poskytuje přehledné informace o tom, jak je ze strany ÚZSVM a Ministerstva financí vykládán termín veřejný zájem, posuzováno naplnění či nenaplnění podmínky veřejného zájmu v konkrétních případech a jaké jsou nejčastější případy nedoložení veřejného zájmu ze strany obcí.

 

Doporučované

Nejčtenější