Novinky

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 20:
Uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení stávající smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ formou Dodatku č. 1

Ministerstvo financí předkládá vládě záměr uplatnit opční právo formou jednacího řízení bez uveřejnění na prodloužení smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ se stávajícím poskytovatelem této služby, sdružením společností HEWLETT-PACKARD s.r.o. a NESS Czech s.r.o. o 6 měsíců - do 18. 4. 2016. Prodloužením smlouvy o 6 měsíců bude zajištěno řízení provozu IISSP, provádění rutinních kontrol systému, monitorování klíčových aplikací a procesů a další činnosti. Systém je začleněn mezi kritickou infrastrukturu státu dle zákona o kybernetické bezpečnosti a denně je využíván v on-line režimu cca 3000 pracovníky z 282 organizačních složek státu.


Bod č. 27:
Návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (MIB) a jejích Stanov, a to s výhradou k ustanovením článků upravujících výsady a imunity této instituce.

Přijetí nového znění zakládajících dokumentů MIB souvisí s její celkovou modernizací a je jednou z hlavních podmínek pro udržení a zvýšení mezinárodního ratingu, který Banka poprvé ve své historii získala v prosinci 2013 od společnosti Fitch a poté v srpnu 2014 od společnosti Moody´s. Změny v zakládajících dokumentech souvisí především se zavedením třístupňového systému řízení a proporčního hlasování, které odráží sílu jednotlivých akcionářů.

Doporučované

Nejčtenější