Novinky

Materiály na jednání vlády dne 19. října 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejné zakázky pro ekologické závazky státu
  • Ekologické závazky
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Odměňování státních úředníků

Bod č. 14:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládají vládě „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,“ kterým se od 1. listopadu 2015 zvýší platové tarify pro státní zaměstnance o tři procenta.

V souvislosti se zvýšením stupnic platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o tři procenta se zvyšují platové tarify státních zaměstnanců v obou stupnicích o shodné procento.

Navržené zvýšení je finančně zabezpečeno v rámci schváleného usnesení vlády ze dne 23. září 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018. Na navýšení platových tarifů se shodli představitelé vlády se zástupci odborových organizací.

Bod č. 17:
Návrh ustanovení hodnotících komisí pro veřejné zakázky zadávané Ministerstvem financí v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

S přihlédnutím ke skutečnosti, že návrh na aktualizaci hodnotících komisí je již několikátou novelizací původních usnesení vlády, které se týkaly ustavení předmětných komisí, navrhuje Ministerstvo financí vládě pro přehlednost toto usnesení zrušit a novým usnesením ustanovit:

  • hodnotící komisi k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, a
  • hodnotící komisi k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu pro revitalizaci Moravskoslezského kraje.

Doporučované

Nejčtenější