Novinky

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Státní rozpočet
  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor

Bod č. 11:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví předkládají vládě materiál „Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014“.

Bod č.23:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2015. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu. Povinnost zpracování Zprávy o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2015 a její předložení vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.

Pro informaci:

Bod č.7:
Uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení stávající smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ formou Dodatku č. 1

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru uplatnit opční právo formou jednacího řízení bez uveřejnění na prodloužení smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ se stávajícím poskytovatelem této služby, sdružením společností HEWLETT-PACKARD s.r.o. a NESS Czech s.r.o. o 6 měsíců - do 18. 4. 2016. Prodloužením smlouvy o 6 měsíců bude zajištěno řízení provozu IISSP, provádění rutinních kontrol systému, monitorování klíčových aplikací a procesů a další činnosti. Systém je začleněn mezi kritickou infrastrukturu státu dle zákona o kybernetické bezpečnosti a denně je využíván v on-line režimu cca 3000 pracovníky z 282 organizačních složek státu.

Doporučované

Nejčtenější