Novinky

4.čtvrtletí ´15

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2015.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2015

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 30: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
 • Bod č. 33: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 43: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2015
 • Bod č. 44: Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
 • Bod č. 47: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2015 a návrh na zrušení usnesení vlády ČR č. 673 ze dne 22. 11. 1995

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. prosince 2015

 • Bod č. 11: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center
 • Bod č. 30: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. prosince 2015

 • Bod č. 14: Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele
 • Bod č. 11: Činnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) a České exportní banky, a.s. (ČEB) - pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. listopadu 2015

 • Bod č. 14: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (říjen 2015)
 • Bod č. 2: Informace o bezúplatných převodech majetku státu ve veřejném zájmu za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2015

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a ruší zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
 • Bod č. 7: Návrh usnesení vlády k informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2015 - 15. 11. 2016“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2015

 • Bod č. 20: Uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení stávající smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ formou Dodatku č. 1
 • Bod č. 27: Návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. října 2015

 • Bod č. 12: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015
 • Bod č. 13: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2015
 • Bod č. 34: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. října 2015

 • Bod č. 14: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
 • Bod č. 17: Návrh ustanovení hodnotících komisí pro veřejné zakázky zadávané Ministerstvem financí v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2015

 • Bod č. 11: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014
 • Bod č.23: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015
  Pro informaci:
 • Bod č.7: Uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení stávající smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ formou Dodatku č. 1

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 5. října 2015

 • Bod č. 9: Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Bod č. 14: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014