Novinky

Materiály na jednání vlády 31. října 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Privatizace
  • Převod majetku státu
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 9:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 247)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující přímý prodej majetku předem určenému nabyvateli za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej části majetku, s nímž hospodaří SŽDC, s.o.

Na část majetku, s kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM, část majetku, s nímž hospodaří SŽDC, s.o. a části majetku ve správě PF ČR je navrhována privatizace formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnutou kupní cenu.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v  čase a místě obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků. V jednom případě byla kupní cena stanovena podle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a byla potvrzena Analyticko-metodickým odborem ÚZSVM jako cena v čase a místě obvyklá.

Doporučované

Nejčtenější