Novinky

12. října 2011

Materiály na jednání vlády 12. října 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
  • Zpráva
  • Legislativa

Bod č. 6: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2011. Zahrnuje také výhled plnění státního rozpočtu do konce roku 2011. Povinnost zpracování Zprávy o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2011 a její předložení vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.

Doporučované

Nejčtenější