Novinky

27. října 2010

Materiály na jednání vlády 27. října 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejná zakázka
  • Kontrolní akce
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Veřejný sektor
  • Daňový informační systém
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace pro vládu o veřejných zakázkách na zajištění pozáručního servisu daňového informačního systému pro zabezpečení provozu územních finančních orgánů v roce 2011 dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá informaci o přípravě veřejných zakázek na zajištění pozáručního servisu  daňového informačního systému v roce 2011. K zabezpečení této podpory je nezbytný provoz automatizovaného informačního systému daňové správy, a to dle aktuálního stavu platné legislativy. Ministerstvo financí je zřizovatelem a provozovatelem ADIS na všech úrovních ústředních finančních orgánů. Uvedený informační systém je strategickým nástrojem pro správu daní a poplatků v České republice a je využíván 15 tisíci pracovníky české daňové správy a ministerstva.

Bod č. 4:
Zpráva o výsledcích realizace přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných v rámci kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 09/13 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“

Kontrolní akce byla prováděna v druhé polovině roku 2009 a zaměřovala se na hospodaření Ministerstva financí s nemovitým majetkem, a to včetně souvisejících peněžních prostředků a finančních transakcí.

Zjištění, která z šetření Nejvyššího kontrolního úřadu vyplynula, byla ryze formálního charakteru a byla na základě vlastní iniciativy ministerstva odstraněna již v průběhu roku 2009 i dříve, tedy před samotnou kontrolou NKÚ. Přístup Ministerstva financí se tak pozitivně promítl i do přípravy inventarizace na rok 2010, ale zejména do zpřesnění samotného účetnictví ministerstva.

Doporučované

Nejčtenější