Novinky

14. prosince 2010

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Veřejná zakázka
 • Zahraničí EU
 • Eurozóna
 • Maastrichtské konvergenční kritérium
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Ekologické škody
 • Kvartér řeky Moravy
 • Service Desk I
 • Legislativa

Bod č. 10:
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v předpokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH - projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci základní parametry připravovaných veřejných zakázek na sanaci starých ekologických zátěží zbylých po těžbě ropy a zemního plynu v sektorech IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a navrhuje složení hodnotící komise.

Bod č. 18:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí a Česká národní banka předkládají vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro přijetí jednotné měny euro.

Pro informaci

Bod č. 8:
Informace o veřejné zakázce Rozšíření a provoz služby Service Desk I

Služba Service Desk I zajišťuje podporu koncových uživatelů a řešitelů Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a služeb ICT MF a je dodávána MF Státní tiskárnou cenin, s. p. V době tvorby zadání služby, přípravy nabídky a uzavírání smlouvy nebyly požadavky na rozsah podpory koncových uživatelů a řešitelů IISSP detailně známy a nebylo je možné ani předpokládat. Kapacita služby byla navržena pro 2 000 koncových uživatelů a 30 současně přihlášených řešitelů. V současnosti je mnohonásobně překračována, je registrováno 16 949 uživatelů a po náběhu IISSP do produktivního provozu jich může být až 43 500. Proto je nutné, pro zajištění kvalitní podpory koncových uživatelů a řešitelů IISSP, službu rozšířit.

Doporučované

Nejčtenější