Novinky

13. října 2010

Materiály na jednání vlády 13. října 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 4:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2010. Celkové příjmy státního rozpočtu za leden až červen 2010 dosáhly 507,94 mld. Kč, výdaje 583,60 mld. Kč a saldo -75,66 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější