Novinky

1. prosince 2010

Materiály na jednání vlády 1. prosince 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Fiskální výhled ČR
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě aktuální Fiskální výhled České republiky. Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Fiskální výhled České republiky naleznete zde

Bod č. 4
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá informaci o chystané nadlimitní veřejné zakázce, která se týká sanace saturované a nesaturované zóny v areálu společnosti Lučební závody Draslovka, a. s. Kolín. Jedná se o odstranění krajně naléhavého, havarijního a závadného stavu. Nutnost neodkladného protihavarijního zásahu byla stanovena pravomocným rozhodnutím České inspekce životního prostředí.  Z hlediska charakteru staré ekologické zátěže se jedná o přímé ohrožení kvality podzemních vod kontaminanty typu kyanidy, amonnými ionty a sírany v prameništi Tři Dvory. Tři Dvory jsou zdrojem pitné vody určené pro hromadné zásobování města Kolína, resp. pro cca 31 000 obyvatel.

Doporučované

Nejčtenější