Novinky

20. října 2008

Materiály na jednání vlády 20. října 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Teze pro přípravu nového zákona o penzijním připojištění

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí předložilo vládě ke schválení materiál „Teze pro přípravu návrhu nového zákona o penzijním připojištění“, na jehož základě bude vypracován návrh nového zákona o penzijním spoření. Tím byl učiněn významný krok ke splnění předsevzetí plynoucích ze zadání k tzv. II. etapy důchodové reformy podle Programového prohlášení vlády, jimiž jsou zejména oddělit majetek penzijních fondů a účastníků penzijního připojištění a motivovat účastníky a zaměstnavatele k vyšším příspěvkům.

Bod č. 21:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava vychází z Aktu o podmínkách přistoupení České republiky k EU, kde bylo dohodnuto pětileté přechodné období pro zachování některých omezení při nabývání tuzemských nemovitostí určených k bydlení. Vzhledem k tomu, že již v příštím roce tato lhůta uplyne, uvedená výjimka z  volného pohybu kapitálu České republice skončí. Protože jde o závazek vyplývající z primárního práva EU, je třeba provést příslušnou úpravu i ve vnitrostátní legislativě.

Tato novela umožní od 1. května 2009 volně nabývat tuzemské nemovitosti i zahraničním osobám, s výjimkou zemědělské půdy a lesů, u nichž bylo pro ČR vyjednáno sedmileté přechodné období.

Doporučované

Nejčtenější