Novinky

14. října 2008

Materiály na jednání vlády 14. října 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Novelizací zákona o bankách dojde k navýšení maximální hranice náhrad za vklady z Fondu pojištění vkladů z 25 000 EUR na 50 000 EUR a současně ke zrušení omezení, podle něhož se náhrada poskytuje pouze za 90 % hodnoty vkladu.

„Navrhovaná norma je reakcí na aktuální situaci na finančních trzích. Jejím cílem je posílit důvěru vkladatelů ke zdraví bank v České republice,“ uvádí náměstkyně ministra financí Mgr. Klára Hájková a dodává: „Podle navrhované dikce zákona bude z Fondu pojištění vkladů kryto 97 % vkladů všech oprávněných osob.“

Doporučované

Nejčtenější