Novinky

1. října 2008

Materiály na jednání vlády 1. října 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 29:
Strategie skupiny GALILEO REAL

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení strategii, která umožní co nejlépe chránit zájmy ČR při vymáhání pohledávek vzniklých v důsledku toho, že z majetku společnosti GALILEO REAL, k.s. bylo v roce 2005 nezákonným způsobem vyvedeno do švýcarské banky UBS AG 500 mil. Kč. Z této částky bylo v souladu s tzv. Dohodou o narovnání doposud úspěšně získáno z UBS zpět 404 mil. Kč a nadále jsou podnikány další kroky směřující k navrácení zbývajících peněžních prostředků do společnosti GALILEO REAL, k.s..

Součástí strategie, která umožní další činnost společnosti, je změna komplementáře s cílem posílit vliv státu, dosáhnout  úspory nákladů odstraněním nadbytečných řídících článků a zajistit efektivnější řízení při vymáhání zbytkové pohledávky.

Bod č. 30:
Vodní stavby, a.s. - Dohoda o narovnání

Ministerstvo financí navrhuje vládě uzavřít Dohodu o mimosoudním narovnání ve věci ubytování studentů Univerzity Karlovy, v Praze Hostivaři v konkurzní podstatě úpadce Vodní stavby, a.s. Navrhované řešení vede k ukončení konkursního řízení, k okamžitému uspokojení státu definitivním vyjmutím Kampusu Univerzity Karlovy z konkursní podstaty a zachování stávajících ubytovacích kapacit studentů Univerzity Karlovy v Hostivaři.

Bod č. 31:
Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2008

Návrh na změnu systemizace vychází zejména z analýzy vývoje vymáhání celních, daňových a nedaňových nedoplatků a peněžitých plnění v oblasti dělené správy, která je vykonávána v celní správě zaměstnanci v pracovním poměru. Poměr míst v jednotlivých kategoriích (služební poměr/pracovní poměr) neodpovídá skutečným potřebám.
Pro zvýšení efektivity a zajištění odpovídajícího výkonu státní správy v této oblasti se jeví jako nezbytné posílit výkon těchto činností změnou poměru služebních a pracovních míst celní správy. Generální ředitelství cel navrhuje pro rok 2008 snížit počet míst ve služebním poměru o 55 a tato místa dále systemizovat jako místa určená pro zaměstnance v pracovním poměru. Celkový počet systemizovaných míst pro celní správu se nezvýší.

Doporučované

Nejčtenější