Novinky

29. října

Materiály na jednání vlády 29. října 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Arménií je v současné době bezesmluvní stav; předkládaný návrh smlouvy upravuje oblast daní z příjmu a z majetku. Materiál předkládá ministr financí spolu s ministrem zahraničních věcí.

Smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi oba státy v těch případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého. Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů. Smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN; její sjednání zvýší právní jistotu investorů obou států.

Smlouva má v ČR standardně charakter smlouvy prezidentské, po projednání vládou a následném podpisu s musí vyslovit souhlas Parlament ČR, a poté bude předložena k ratifikaci prezidentu České republiky.

Doporučované

Nejčtenější