Novinky

28. listopadu

Materiály na jednání vlády 28. listopadu 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č.15
Konvergenční program České republiky (listopad 2007)

Konvergenční program je materiál každoročně předkládaný orgánům EU, který se zabývá střednědobou udržitelností veřejných financí. V případě členských zemí, které jsou v tzv. proceduře nadměrného schodku (tj. s deficitem nad 3 % HDP) se sleduje i plnění závazků spojených s termínem pro ukončení procedury. V případě ČR je termínem pro snížení schodku pod hranici 3 % HDP  rok  2008, což by mělo být díky zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů splněno.

V souladu se svým cílem ozdravit stav veřejných financí vláda již připravuje další potřebné reformy řešící dlouhodobé trendy veřejných výdajů, zejména v oblasti důchodů a zdravotnictví. Vláda bude také nadále pokračovat v  restrukturalizaci výdajové strany rozpočtů. Tato opatření by měla zajistit dlouhodobější udržitelnost vývoje veřejných financí.

Bod č.16
Návrh strategie řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh strategie k urychlení řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, které financuje z výnosů z privatizace. Navrhuje se, aby vláda uložila ministru financí předložit podrobný návrh dalšího postupu vládě do 31. března  2008.

Od počátku řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, byla tato agenda plně v kompetenci Fondu národního majetku ČR, kterou spravovala organizační jednotka o cca 50 pracovnících. V souvislosti se zrušením Fondu národního majetku a transformací jeho činnosti na Ministerstvo financí  k 1.1.2006, byla převedena i tato agenda a zároveň snížen počet pracovníků na 20 osob bez ohledu na narůstající objem této agendy.

Po celé období se škody průběžně odstraňovaly, vyjma dvouletého období, kdy bylo v dubnu r. 2004 na písemný příkaz ministra financí pozastaveno zadávání veřejných zakázek. Tímto rozhodnutím došlo k výraznému prodlení s plněním těchto závazků státu, které vedlo až k výzvám nabyvatelů a jejich majitelů, že budou nuceni řešit tento závazek státu soudní cestou. Požadavek na dohnání značného skluzu v zadávání zakázek sebou přináší zvýšené nároky na výkon Ministerstva financí a na řešení řady technických, finančních a organizačních problémů. Proto se vládě předkládají varianty způsobů, jak tento skluz řešit.

Doporučované

Nejčtenější