Novinky

22. října

Materiály na jednání vlády 22. října 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 29:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2007

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu. Součástí předkládané informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů rozpočtu i zpráva o řízení státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

Informace je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu (tj. podle stavu na účtech státního rozpočtu vedených u ČNB), které se mohou zejména ve své struktuře lišit od údajů finančních a účetních výkazů kapitol, které jsou zpracovány a předkládány v pozdějších termínech.

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB v 1. - 3. čtvrtletí vyplývá převaha příjmů nad výdaji o 36,3 mld. Kč. Celkové příjmy dosáhly výše 748,5 mld. Kč a celkové výdaje 712,2 mld. Kč.

Celkové příjmy za tři čtvrtletí roku 2007 představují 77,6 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 75,7 %) a meziroční růst o 75,0 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Výdaje představují čerpání rozpočtu na 67,4 % (loni to bylo 69,7 %) a meziroční růst o 40,2 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Vyšší čerpání výdajů (především kapitálových a převodů do rezervních fondů) lze tradičně očekávat ke konci roku.

Doporučované

Nejčtenější