Novinky

20. prosince

Materiály na jednání vlády 20. prosince 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Záměr sloučení orgánů daňové a celní správy a sloučení výběru daní a pojistného na veřejnoprávní pojištění

Ministerstvo financí předkládá plán, podle kterého by byly sloučeny orgány daňové a celní správy a následně i výběr daní a pojistného na veřejnoprávní pojištění. V praxi by to znamenalo, že kompetence k výběru sociálního a zdravotního pojistného by byly z České správy sociálního zabezpečení a ze zdravotních pojišťoven převedeny na daňovou a celní správu. Materiál, který k tomu ministerstvo zpracovalo, navrhuje vypracovat plán postupu sloučení, který by zvolil nejefektivnější úpravu v oblasti výběru veřejných příjmů a organizaci institucí, které mají výběr těchto příjmů na starosti. 

Plán sloučení vychází ze skutečnosti, že každá instituce pověřená výběrem veřejných příjmů má některé funkce, které jsou společné všem z nich. Jde mj. o informační systém, majetkové vybavení, vymáhání, personalistika apod. Sloučením těchto institucí, které odpovídá doporučením Světové banky a OECD, by tak mohlo dojít k významným synergickým efektům a ke snížení provozních nákladů. Dalším výrazným přínosem by bylo celkové zlepšení výběru daní a pojistného a zvýšení efektivity a účinnosti kontroly a vymáhání nedoplatků. Tato změna by přinesla snížení administrativy i u plátců daní a pojistného, protože by pro ně v praxi znamenala nutnost kontaktu pouze s jediným úřadem.   

Bod č. 18:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 223)

Ministerstvo financí předkládá vládě k vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu, v souladu s § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších  předpisů, návrhy těchto rozhodnutí. Dle citované části zákona „Rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu vydává vláda na návrh ministerstva. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit.“

Po posouzení a projednání privatizačních projektů v rámci Ministerstva financí jsou návrhy rozhodnutí o privatizaci, jejichž vydání ze zákona přísluší vládě, anebo jejichž vydání si vláda vyhradila, sestaveny do formy souhrnného materiálu. Předkládaný materiál, který zahrnuje   na devět desítek případů, má číslo 223.
 
Návrh usnesení vlády doporučuje vládě:

  • v části I. - změnit rozhodnutí o privatizaci v části názvu a nabyvatele
  • v části II. - vydat rozhodnutí o privatizaci, která jsou v příloze č. II zařazena do
    • části A) - přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty majetku ke dni prodeje,
    • části  C)  - přímý prodej 1 akcie.

Pro informaci

Bod č. 8:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 7. listopadu 2006 v Bruselu

Dne 7. listopadu 2006 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena 1. náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem. Účastníci se na zasedání zabývali mj. minimálními sazbami spotřební daně u alkoholických nápojů, směrnicí o osvobození dovozu cestujících, výroční zprávou Účetního dvora za rok 2005 a zprávou o udržitelnosti veřejných financí.

Bod č. 9:  
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 21. listopadu 2006

Dne 21. listopadu se v Bruselu konalo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtový ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Bohdanem Hejdukem. Na programu jednání byl mj. návrh rozpočtu na rok 2007.

Doporučované

Nejčtenější