Novinky

26. října

Materiály na jednání vlády 26. října 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 12:
Řešení zadluženosti města Smržovka vůči České konsolidační agentuře

Město Smržovka, které se dostalo do problémů s úhradou závazků spojených s emisí komunálních dluhopisů, požádalo v roce 2003 o prominutí části svého dluhu. Po analýze ekonomických možností města a jednání s Českou konsolidační agenturou, na kterou pohledávka přešla, Ministerstvo financí navrhuje vládě řešit zadluženost města Smržovka obdobným způsobem jako v případě Rokytnice nad Jizerou. Je navrhováno prominout část dluhu Smržovky vůči ČKA, ale pouze v takové výši, která zůstane po úhradě části zadlužení z možných rozpočtových zdrojů města a po prodeji veškerého tzv. zbytného majetku města.

Bod č. 14:
Prodej majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti BRNO INN, a.s.

Strategií České konsolidační agentury v oblasti realizace aktiv je vzhledem k termínu ukončení její činnosti do konce roku 2007  maximálně redukovat existující portfolio majetkových účastí a cenných papírů. V této souvislosti je vládě navrhováno přijmout usnesení, kterým bude ČKA umožněno odprodat podíl ve společnosti BRNO INN, s.r.o., který činí 25,83 %. Zbývající část akcií této společnosti, která se zabývá především hostinskou činností, ubytovacími a směnárenskými službami, vlastní Veletrhy Brno, a.s. Majetkový podíl, který ČKA nabyla na základě Redempční smlouvy v rámci převodu cenných papírů z tzv. off shore struktur ČSOB, je navrhováno prodat vítězi veřejného výběrového řízení, jímž je společnost Arca Capital Bohemia, a.s.

Doporučované

Nejčtenější