Novinky

16. listopadu

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 13:
Návrh způsobu prodeje majetkové účasti společnosti OSINEK, a.s. ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s."

Vláda projedná návrh Ministerstva financí na způsob prodeje majetkové účasti společnosti OSINEK, a.s. ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Prodej této majetkové účasti se uskuteční za dohodnutou cenu nabyvateli, který bude vybrán metodou dvoukolového veřejného výběrového řízení. Pro toto řízení byly stanoveny detailní kritéria a podmínky, které musí potenciální investor v rámci soutěže splnit. Kromě nabídnuté ceny to bude také podnikatelský záměr investora, který by měl zaručovat dodržení kritérií životaschopnosti a minimální zaměstnanost až do roku 2008. Hlavním a jediným kritériem bude ve 2.kole soutěže výše nabídnuté kupní ceny.

Bod č. 34:
Rozhodnutí o způsobu privatizace majetkové účasti státu v akciové společnosti ČESKÝ TELECOM

Ministr financí Bohuslav Sobotka předkládá materiál, jímž vláda odsouhlasí záměr zprivatizovat státní podíl ve společnosti ČESKÝ TELECOM až do výše 51,1 % akciového podílu a jenž obsahuje návrh tří variant privatizačního procesu.

Přílohou materiálu jsou stanoviska meziresortní komise pro koordinaci privatizace ČESKÉHO TELECOMU a stanovisko poradce konsorcia CSFB a Česká spořitelna.

Ministr financí zítra vládě navrhne přerušení materiálu s tím, že v pátek 19. listopadu se na Ministerstvu financí uskuteční seminář pro členy vlády, kde proběhne podrobná diskuse k tomuto materiálu. Materiál bude vláda následně projednávat na své příští schůzi.

Doporučované

Nejčtenější