Novinky

15. prosince

Materiály na jednání vlády 15. prosince 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005.

Rozpočtovaný schodek státního rozpočtu České republiky na rok 2005 činí 83,6 mld. Kč. MF navrhuje vydání státních dluhopisů na domácím nebo zahraničním trhu, do výše 72,6 mld. Kč, což je řešení optimální, jak z hlediska diverzifikace financování státu, tak z hlediska řízení refinančního a likvidního rizika. Uskutečnění tohoto návrhu samo o sobě nezpůsobí zvýšení peněžní zásoby a je nejméně nákladné. Zbývající část rozpočtovaného schodku ve výši 11,8 mld. Kč bude uhrazena přijatými dlouhodobými úvěry od Evropské Investiční Banky.

6.12.2004 zveřejnilo Ministerstvo financí svých internetových stránkách dokument "Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2005".

Doporučované

Nejčtenější