Novinky

11. října

Materiály na jednání vlády 11. října 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování programů EU u vybraných rozpočtových kapitol v roce 2004

Ministerstvo financí předkládá návrh materiálu na jehož základě vláda rozhodne o rozdělení 200 mil. Kč, které zbývají ve Státním rozpočtu na rok 2004 v kapitole Všeobecná pokladní správa na zajištění spolufinancování programů spolupráce s EU v případech, kdy jsou prostředky v rozpočtech kapitol na tento účel vyčerpány.

Částku 200 mil. Kč navrhuje Ministerstvo financí rozdělit ve prospěch Ministerstva průmyslu a obchodu na operační program Průmysl a podnikání ve výši 94 mil. Kč a Ministerstva zemědělství na program Horizontální plán rozvoje venkova ve výši 106 mil. Kč.

Současně by vláda měla rozhodnout o uvolnění 400 mil. Kč z prostředků Národního fondu, které do něj byly převedeny v roce 2001 ze státního rozpočtu jako nevyčerpaná rezerva spolufinancování. Také tato částka bude sloužit na doplnění spolufinancování programu Horizontální plán rozvoje venkova, aby byl v roce 2004 zabezpečen přísun všech požadovaných prostředků z rozpočtu EU na tento účel.

Doporučované

Nejčtenější