Novinky

06. října

Materiály na jednání vlády 06. října 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o odstranění nedostatků z auditu připravenosti implementačního systému na čerpání finančních prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě zprávu o výsledcích auditu zaměřeného na připravenost implementačního systému čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Audit ukázal, že od března 2004 byly odstraněny zbývající nedostatky. V některých případech bylo možno začít zveřejňovat výzvy k předkládání projektů již počátkem května. Součástí souhrnné zprávy pro vládu je samostatná zpráva Ministerstva pro místní rozvoj  s názvem "Aktualizace přehledu rizik v oblasti implementace systému čerpání prostředků EU".

Doporučované

Nejčtenější