Novinky

20. října

Materiály na jednání vlády 20. října 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona o dani z přidané hodnoty a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty

Po přerušení projednávání návrhu zákona ze zasedání vlády dne 1.10.2003 se na pořad jednání vrací návrh zákona o dani z přidané hodnoty.

Bod č. 5:
Návrh nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky

Návrh nařízení vlády je předkládán na základě podnětu ministra zemědělství. Jeho předmětem je otevření celní kvóty ve výši 200 000 tun pro dovoz semena řepky bez cla. Návrh vychází ze současné situace na trhu v ČR a potřeby dovozů této komodity pro zpracovatelské podniky, ke které v letošním roce došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

 

 

Doporučované

Nejčtenější