Novinky

01. prosince

Materiály na jednání vlády 01. prosince 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Návrh na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.

Tento materiál navrhuje zvýšit základní kapitál ČEB o 100 mil. Kč, tj. ze současných 1,65 mld. Kč o cca 6%. V některých obchodních případech se totiž ČEB dostává na hranici úvěrové angažovanosti, a tím i k nutnosti korigovat přístup k projednávání nových obchodních případů. Banka naráží v řadě projektů, zejména vyššího rozsahu, na tuto bariéru vůči jednotlivým subjektům, resp. ekonomicky spjatým skupinám. Jedná se zejména o financování vývozu investičních celků, financování investic v zahraničí a projektové financování. Objem základního kapitálu se tak v současné době stává prvkem, ke kterému musí ČEB přihlížet při rozvoji svých aktivit. Navrhovaná operace tak výrazně otevře možnost dalšího prohloubení podpory vývozu.

K uvolnění prostředků může dojít až po zápisu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, financování je navrženo ze státního rozpočtu na rok 2004, z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

 

Doporučované

Nejčtenější