Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. září 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Veřejná zakázka
  • Návrh zákona o státním rozpočtu

Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí na základě usnesení vlády č. 471 ze dne 1. června 2022 zpracovalo na jednání vlády návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace. Součástí dokumentace je i „Návrh střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025“. 

Pro informaci:

Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování na modernizaci vybraných úseků železničních koridorů z prostředků Evropské investiční banky“

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členům Vlády České republiky materiál Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování na modernizaci vybraných úseků železničních koridorů z prostředků Evropské investiční banky“. Předmětem veřejné zakázky je možnost financování výdajů státního rozpočtu v kapitole 327 – Ministerstva dopravy určených na rozvoj železniční infrastruktury České republiky na projekt „Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České republice“, realizovaný státní organizací Správou železnic.

Bod č. 11: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky“

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členům Vlády České republiky materiál Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky“. Předmětem veřejné zakázky je možnost financování výdajů státního rozpočtu v kapitole 329 – Ministerstva zemědělství v souladu s materiálem „Návrh opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody v České republice a vyjádření finančních potřeb jejich realizace“, který byl přijat usnesením vlády České republiky ze dne 30. května 2016 č. 479, administruje mimo jiné i dotační programy, které byly v rámci výše uvedeného usnesení ministru zemědělství uloženy k přípravě a realizaci. 

Doporučované

Nejčtenější