Novinky

3.čtvrtletí ´22

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 3. čtvrtletí 2022.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. září 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
 • Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Vývoj a provoz webového klienta pro NCTS, AES a eDovoz
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Upgrade AIX 7.2 IK + PMD

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. září 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
 • Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování na modernizaci vybraných úseků železničních koridorů z prostředků Evropské investiční banky“
 • Bod č. 11: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. září 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 14: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/05 „Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny“
 • Bod č. 15: Stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/34 - „Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně“
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2022)
 • Bod č. 10: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“
 • Bod č. 15: Informace o záměru veřejné zakázky „Document Management System – provozní podpora“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. září 2022

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 / Rozvoj a technická podpora aplikace eCeP
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 / Servis hardware ADIS 2023

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. srpna 2022

 • Bod č. 20: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2021 a návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků
 • Bod č. 24: Navýšení financování Strategie podpory Čechů v institucích EU na rok 2023 ze Všeobecné pokladní správy

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. července 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
 • Bod č. 17: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 18: Záměr centralizované veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. července 2022

 • Bod č. 1: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 13: Zrušení úkolu předložit odůvodnění vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce

Pro informaci:

 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Oddělení daňového portálu od Systému ADIS - analytická fáze
 • Bod č. 13: Informace o záměru veřejné zakázky - Výroba a dodávky pigmentu
 • Bod č. 14: Informace o záměru veřejné zakázky - Provozní podpora k informačnímu systému CICERO

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. července 2022

 • Bod č. 8: Akční plán prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2021
 • Bod č. 12: Informace o záměru veřejné zakázky - Zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje
 • Bod č. 15: Výroba a dodávky papíru pro vízové stránky cestovních dokladů
 • Bod č. 18: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020