Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. září 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zákon o státním rozpočtu
  • Státní rozpočet
  • Zdravotní pojištění
  • Veřejný sektor
  • Veřejná zakázka
  • Informační technologie

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024. Příjmy státního rozpočtu v roce 2022 jsou navrženy v objemu 1 543,3 mld. Kč a výdaje státního rozpočtu by měly dosáhnout 1 919,9 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2022 je navržen ve výši 376,6 mld. Kč.

Bod č. 11:
Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2020

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání materiál Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2020.

Systém veřejného zdravotního pojištění vykázal v roce 2020 příjmy 358 mld. Kč a výdaje 352,2 mld. Kč. Dosáhl tak v tomto roce přebytku cca 5,8 mld. Kč

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o veřejné zakázce „Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR v letech 2022 – 2026“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce „Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR v letech 2022 – 2026“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR v letech 2022 – 2026.

Bod č. 6:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Veřejná zakázka Pronájem licencí a provozní podpora AEM FORMS

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je pronájem 28 ks licencí AEM FORMS na období 24 měsíců, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Bod č. 7:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 - Náhrada serverů Datového skladu, prvků centrálního diskového úložiště a virtualizační farmy CS ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020. Předmětem veřejné zakázky je náhrada serverů Datového skladu, prvků centrálního diskového úložiště a virtualizační farmy CS ČR.

Bod č. 8:
Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky „Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management“. Cílem veřejné zakázky je zajištění poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management, který je hlavním informačním systémem Ministerstva financí pro zpracování a zveřejňování dat na internetových a intranetových stránkách MF.

Nejčtenější