Novinky

Materiály na jednání vlády dne 26. července 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Mezinárodní měnový fond
  • Veřejná zakázka

Bod č. 9:
Navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. Zvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodu financování finálních investičních etap modernizace hotelu.

Bod č. 17:
Rezoluce Mezinárodního měnového fondu o všeobecné alokaci zvláštních práv čerpání

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Rezoluce Mezinárodního měnového fondu o všeobecné alokaci zvláštních práv čerpání. Předmětem materiálu je návrh na schválení přistoupení ČR ke čtvrté všeobecné alokaci zvláštních práv čerpání Mezinárodního měnového fondu.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o veřejné zakázce „Zajištění vytápění a dodávky vody pro Auditní orgán v pronajatém objektu“ v návaznosti na usnesení vlády č. 208 ze dne 22. března 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce „Zajištění vytápění a dodávky vody pro Auditní orgán v pronajatém objektu“ v návaznosti na usnesení vlády č. 208 ze dne 22. března 2017.

Nejčtenější