Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. srpna 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Informační technologie
  • Veřejná zakázka
  • Celní správa
  • Finanční správa

Bod 6:
Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Záměrem materiálu je úprava některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky v důsledku změn příslušné právní úpravy evropských předpisů.

Bod 23:
Aktualizace Komplexního záměru dislokace Finanční správy ČR na území statutárního města Brna

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání aktualizaci Komplexního záměru dislokace Finanční správy ČR na území statutárního města Brna. Obsahem materiálu je informace o změnách a vývoji schváleného komplexního záměru v návaznosti na proběhlou otevřenou architektonickou soutěž.

Bod 26:
Návrh na ratifikaci Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů (Nairobi, 9. června 1977) a na změnu oznámení podle jejího čl. 15 odst. 3

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na ratifikaci Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů (Nairobi, 9. června 1977) a na změnu oznámení podle jejího čl. 15 odst. 3.

Cílem Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů je především poskytování správní pomoci v oblasti celnictví mezi smluvními stranami navzájem za účelem uplatňování a prosazování celních předpisů.

Pro informaci

Bod 12:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Smlouva na poskytování služeb certifikační autority v rámci provozu EET

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Smlouva na poskytování služeb certifikační autority v rámci provozu EET. Předmětem připravované veřejné zakázky je poskytování služeb certifikační autority v systému EET po dobu 8 let.

Bod 13:
Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – Zabezpečení rozvoje a technické podpory systému rizikové analýzy – ERIAN

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – Zabezpečení rozvoje a technické podpory systému rizikové analýzy – ERIAN.
Předmětem zakázky jsou plánované úpravy systému v souvislosti se změnou evropské legislativy, a to především implementaci rizikové analýzy v rámci projektu tzv. e-commerce, kde bude nově prováděn dohled nad zásilkami v hodnotě do 150 € při individuálním dovozu.

Bod 14:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Realizace IP telefonie FS – etapa 1

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Realizace IP telefonie FS – etapa 1.

Jedná se o první etapu rozšíření a implementaci systému IP telefonie do lokalit FS, který je založen na platformě OpenScape Voice.

Nejčtenější