Novinky

Materiály na jednání vlády dne 19. července 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Veřejný sektor
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Ministerstvo financí
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Zahraniční pohledávky
 • Česká republika
 • Daň
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Zahraniční sektor

Bod č. 12:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“.

Bod č. 14:
Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“.

Bod č. 18:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“.

Bod č. 19:
Informace Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2020. Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742, které ukládá ministru financí informovat vládu o výsledcích monitoringu hospodaření územních samosprávných celků vždy nejpozději k 31. červenci každého kalendářního roku.

Doporučované

Nejčtenější