Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. září 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor

Bod 4:
Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů. Cílem materiálu je přezkum právní úpravy v oblasti hazardních her a naplňování základních cílů a principů stanovených pro tuto oblast.

Bod 14:
Návrh usnesení vlády o jmenování finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh usnesení vlády o jmenování finančního arbitra.

Pro informaci

Bod 1:
Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2021)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v budoucích letech.

Bod 9:
Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění Analytického modulu AISG (Informační systém pro dohled nad hazardními hrami) a souvisejících služeb“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění Analytického modulu AISG (Informační systém pro dohled nad hazardními hrami) a souvisejících služeb“. Předmětem zakázky je především zajištění služeb rozšíření a tvorby nových reportů a souvisejících služeb.

Bod 10:
Informace o veřejné zakázce „Výroba a dodávky bankovkového papíru“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce „Výroba a dodávky bankovkového papíru“. Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele vyrobit a dodat STC jako zadavateli speciální bankovkový papír se specifickým designem a okénkovým proužkem, který bude použit k výrobě českých bankovek.

Nejčtenější