Novinky

Materiály na jednání vlády dne 12. července 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa
 • Praní špinavých peněz
 • Financování terorismu
 • Zpráva
 • Převod majetku státu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Zahraniční pohledávky
 • Společný nákup
 • Státní pokladna
 • Informační technologie
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor

Bod č. 9:
Zpráva o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu

Finanční analytický úřad předkládá prostřednictvím Ministerstva financí vládě ke schválení Zprávu o druhém kole procesu národního hodnocení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu (NRA). Zpráva shrnuje nejdůležitější výstupy z druhého kola procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Česká republika je mezi prvními zeměmi, které již zvládly druhé kolo zpracovat.

Bod č. 13:
Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

K projednání bez rozpravy

Bod č. 22:
Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky

Ministerstvo financí předkládá ke schválení nové zásady pro správu a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky. Nové Zásady přináší nově stanovení cílů a zásad u správy zahraničních pohledávek. Při aplikaci těchto Zásad je však potřeba vzít v potaz charakter a jedinečnost jednotlivých zahraničních pohledávek.

Bod č. 23:
Hodnotící zpráva Společného nákupu za roky 2019 a 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ČR pro informaci materiál Hodnotící zpráva Společného nákupu za roky 2019 a 2020. Hodnotící zpráva popisuje úspěchy společného nákupu, identifikuje překážky, které rozšíření společného nákupu v praxi brání, a obsahuje výsledky společného nákupu v členění dle jednotlivých komodit, které jsou společně nakupovány. Společný nákup zahrnující resortní společný nákup, centrální nákup státu a meziresortní společný nákup dosáhl v letech 2019 a 2020 celkového objemu ve výši 19,83 mld. Kč bez DPH.

Pro informaci

Bod č. 29:
Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády informaci o záměrech státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., učinit výdaje v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií.

Doporučované

Nejčtenější