Novinky

3.čtvrtletí ´21

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 3. čtvrtletí 2021.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. září 2021

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 11: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o veřejné zakázce „Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR v letech 2022 – 2026“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Veřejná zakázka Pronájem licencí a provozní podpora AEM FORMS
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 - Náhrada serverů Datového skladu, prvků centrálního diskového úložiště a virtualizační farmy CS ČR
 • Bod č. 8: Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. září 2021

 • Bod 4: Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů
 • Bod 14: Návrh usnesení vlády o jmenování finančního arbitra
 • Pro informaci:
 • Bod 1: Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2021)
 • Bod 9: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění Analytického modulu AISG (Informační systém pro dohled nad hazardními hrami) a souvisejících služeb“
 • Bod 10: Informace o veřejné zakázce „Výroba a dodávky bankovkového papíru“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. srpna 2021

 • Bod 6: Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Bod 23: Aktualizace Komplexního záměru dislokace Finanční správy ČR na území statutárního města Brna
 • Bod 26: Návrh na ratifikaci Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů (Nairobi, 9. června 1977) a na změnu oznámení podle jejího čl. 15 odst. 3
  Pro informaci:
 • Bod 12: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Smlouva na poskytování služeb certifikační autority v rámci provozu EET
 • Bod 13: Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – Zabezpečení rozvoje a technické podpory systému rizikové analýzy – ERIAN
 • Bod 14: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Realizace IP telefonie FS – etapa 1

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. července 2021

 • Bod č. 9: Navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s.
 • Bod č. 17: Rezoluce Mezinárodního měnového fondu o všeobecné alokaci zvláštních práv čerpání
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce „Zajištění vytápění a dodávky vody pro Auditní orgán v pronajatém objektu“ v návaznosti na usnesení vlády č. 208 ze dne 22. března 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. července 2021

 • Bod č. 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“
 • Bod č. 14: Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“
 • Bod č. 18: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“
 • Bod č. 19: Informace Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. července 2021

 • Bod č. 9: Zpráva o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
 • Bod č. 13: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
  K projednání bez rozpravy:
 • Bod č. 22: Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky
 • Bod č. 23: Hodnotící zpráva Společného nákupu za roky 2019 a 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 29: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020