Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. července 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Státní rozpočet
  • Veřejné finance
  • Veřejný sektor
  • Ekologické škody
  • Veřejná zakázka

Bod č. 25:
Posílení závazného ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020 v souvislosti s navýšením příspěvku pro obce a hl. m. Prahu z 1200 Kč na 1250 Kč na obyvatele podle zákona č. 159/2020 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál, kterým se posiluje závazný ukazatel "Další prostředky pro územní samosprávné celky" v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020. Ke změně dochází v souvislosti s navýšením příspěvku pro obce a hl. m. Prahu z 1200 Kč na 1250 Kč na obyvatele dle zákona č. 159/2020 Sb.

Bod č. 26:
Návrh usnesení vlády o zrušení usnesení vlády ze dne 26. března 2020 č. 303 a usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 627 a o změně usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 628, usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 629, usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 630 a usnesení vlády ze dne 7. května 2020 č. 519 v souvislosti s přijetím zákona č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. a zákona č. 208/2020 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál, kterým se zruší nebo změní již neaktuální usnesení vlády nebo jejich části, a to v důsledku přijetí novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 ze dne 8. 7. 2020.

Bod č. 27:
Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál s návrhem personálních změn v Komisích ustanovených usnesením vlády ČR číslo 240 ze dne 29. března 2017 k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019

Ministerstvo financí předkládá informaci o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019. Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742, které ukládá ministru financí informovat vládu o výsledcích monitoringu hospodaření územních samosprávných celků vždy nejpozději k 31. červenci každého kalendářního roku.

Bod č. 3:
Společný nákup stolních počítačů a notebooků 2-2020

Ministerstvo financí předkládá informaci o připravované veřejné zakázce v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ta proběhne v rámci systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Předmětem veřejné zakázky je pořízení stolních počítačů a notebooků, včetně příslušenství pro resorty Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Úřad Vlády, Úřad průmyslového vlastnictví a několik subjektů územních samosprávných celků.

Bod č. 3:
Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá informaci o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Jedná se o záměry veřejných zakázek, které budou realizovány jako nadlimitní, zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Bod č. 15:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je obměna prvků komunikační infrastruktury všech úřadů finanční správy.

Doporučované

Nejčtenější