Novinky

Materiály na jednání vlády dne 24. srpna 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Kapitálový trh
  • Finanční trh
  • Usnesení vlády
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Návrh zákona má za cíl realizovat legislativní opatření vyplývající z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023. Materiál zavádí účet dlouhodobých investic a alternativní účastnický fond.

Bod č. 21:
Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 809 a usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581 ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 604

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 809 a usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581 ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 604. Materiál mění již neaktuální části některých usnesení vlády.

Doporučované

Nejčtenější