Novinky

Materiály na jednání vlády dne 17. srpna 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem navrhované úpravy je zvýšení vymahatelnosti pravomocných a neuhrazených pokut za přestupky podle zákona o silničním provozu, zákona o silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích.

Pro informaci

Bod č. 8:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Cílem záměru je rozvoj a technická podpora systému CEPAN a COPIS, a aplikací EVDPH a RDPHM. Navrhovaný způsob zadání jsou veřejné zakázky malého rozsahu a v případě systému COPIS otevřené řízení.

Bod č. 9:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Technická podpora SW produktu ArcTel na 1 rok“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Technická podpora SW produktu ArcTel na 1 rok“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování technické podpory k SW produktu ArcTel po dobu trvání jednoho roku od účinnosti smlouvy. Tento produkt obsahuje nadstavbovou funkci, které podporují integraci s prostředím Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS). Veřejná zakázka je zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění.

Bod č. 10:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem záměru je vývoj aplikace pro odbavení poštovních zásilek s nízkou hodnotou (eCeP klient). Navrhovaný způsob zadání je veřejná zakázka malého rozsahu.

Bod č. 11:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem záměru je zabezpečit další rozvoj a technickou podporu IT systému ASEO a Single Window. Navrhovaný způsob zadání je otevřené řízení - nadlimitní.

Bod č. 12:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem předloženého záměru je zajištění dalšího rozvoje systému TIS (Tarifní informační systém) v souladu s národní i evropskou legislativou. TIS soustřeďuje veškeré elektronické a písemné výstupy celní správy týkající se sazebního zařazení zboží, závazných informací o sazebním zařazení zboží a oblasti odběru vzorků a celně technických analýz. Navrhovaný způsob zadání je veřejná zakázka malého rozsahu.

Doporučované

Nejčtenější