Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. července 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Finanční správa
  • Informační technologie
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční pohledávky
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa

Bod č. 15:
Informace o splnění úkolu z usnesení vlády č. 43 ze dne 21. ledna 2019 bod II/2 ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 16/26

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informace o splnění úkolu z usnesení vlády č. 43 ze dne 21. ledna 2019 bod II/2 ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 16/26.

Bod č. 34:
Účast ČR na oddlužení Somálska v rámci Mezinárodního měnového fondu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Účast ČR na oddlužení Somálska v rámci Mezinárodního měnového fondu. Materiál se předkládá v návaznosti na rozhodnutí Výkonné rady MMF o oddlužení Somálska.

Pro informaci

Bod č. 15:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je obměna prvků komunikační infrastruktury všech úřadů finanční správy.

Doporučované

Nejčtenější