Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. září 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Daňové řízení
 • Generální finanční ředitelství
 • Informační systém
 • Kontrolní akce
 • Legislativa
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
 • Ministerstvo financí
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Podklady pro jednání vlády
 • Státní pokladna
 • Účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor

Bod č. 3:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“

Ministerstvo financí předkládá stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“.

Bod č. 4:
Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“

Ministerstvo financí předkládá společné stanovisko MF a GFŘ ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“.

Bod č. 20:
Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)

Ministerstvo financí předkládá materiál, kterým vláda schvaluje účast České republiky na navyšování kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD). Ta realizuje svoje operace prostřednictvím poskytování úvěrů, garancí a poradenského servisu klientským zemím, kterými jsou země s transformující se ekonomikou a rozvojové země. Podpora rozvojových a transformujících se ekonomik prostřednictvím aktivní účasti ČR ve významných mezinárodních finančních institucích typu IBRD je efektivní formou dosahování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Poskytování služeb sdílené infrastruktury a souvisejících služeb pro vybrané informační systémy MF státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ na základě vertikální spolupráce

Ministerstvo financí předkládá vládě Informaci pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Poskytování služeb sdílené infrastruktury a souvisejících služeb pro vybrané informační systémy MF státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ na základě vertikální spolupráce. Cílem této spolupráce je zajištění služeb infrastruktury pro provoz informačních systémů MF a dalších technologií, které bude poskytovat SPCSS.

Nejčtenější