Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. září 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Kontrolní akce

Bod č. 6:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“.

Bod č. 7:
Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“

Ministerstvo financí předkládá společné stanovisko MF a GFŘ ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“.

Bod č. 35:
Zrušení stupně utajení v části II. bod 1 a) a c) usnesení vlády č. 744/D ze dne 7. listopadu 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na zrušení stupně utajení v části II. bod 1 a) a c) usnesení vlády č. 744/D ze dne 7. listopadu 2018. K těmto bodům pominul důvod utajení vlády ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Zrušení stupně utajení se netýká ostatních částí usnesení vlády.

Doporučované

Nejčtenější