Novinky

Materiály na jednání vlády dne 26. srpna 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Daně a cla
  • Daňový řád
  • Zahraniční pohledávky
  • Makroekonomická predikce

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem navrhovaných změn je podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vrácení daňového odpočtu. Předloha zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti.

Bod č. 40:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice.

Černá Hora má zájem na urychleném splacení svého dluhu vůči ČR v souvislosti s plněním podmínek pro vstup do EU s tím, že způsob řešení dluhu je podmíněn závazky Černé Hory vůči Pařížskému klubu věřitelů.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2019)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Nejčtenější