Novinky

Materiály na jednání vlády dne 16. září 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ekologické závazky
  • Legislativa
  • Návrh zákona o státním rozpočtu
  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní rozpočet
  • Veřejné zakázky pro ekologické závazky státu
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 včetně rozpočtové dokumentace. Příjmy státního rozpočtu v roce 2020 jsou navrženy v objemu 1 578,1 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu by v roce 2020 měly dosáhnout 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2019 je navržen ve výši 40 mld. Kč.

Bod č. 9:
Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál s návrhem personálních změn v Komisích ustanovených usnesením vlády ČR číslo 240 ze dne 29. března 2017 k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.

Doporučované

Nejčtenější